Často kladené otázky

Jaká je věková skupina studentů?

V kurzech pro veřejnost je věková skladba velmi různorodá – od patnácti do šedesáti (i více) let. Průměrně se věk pohybuje mezi dvaceti pěti až čtyřiceti lety a obecně platí, že v nižších úrovních jsou studenti starší a ve vyšších mladší (s několika výjimkami).

Mají kurzy návaznost?

Ano. Pokud se přihlásíte do jakéhokoli kurzu, můžete si být jistí, že pokud dosáhnete na konci roku požadované úrovně, můžete pokračovat ve Vašem kurzu v příštím školním roce, dokonce ve stejný den (ve stejných dnech) a hodinách.

Připravujete ve Vaší škole k nějakým zkouškám?

Ano. Nejčastěji připravujeme na mezinárodní Cambridgeskou zkošku FCE: First Certificate in English. Tato zkouška se však přímo u nás neskládá, koná se pouze na Britské radě (British Council). Připravíme však i na jiné typy zkoušek.

Mohu do kurzu nastoupit i v průběhu školního roku?

Ano. I když oficiální zápisy probíhají dvakrát ročně (září a leden), je možné nastoupit i v průběhu roku. Je nezbytné, aby Vaše znalosti odpovídaly průměrným znalostem studentu v daném kurzu. Rovněž musí být v kurzu volná místa.

Mohu se přijít podívat do hodiny?

Ano, samozřejmě, rádi Vás uvidíme. Prosíme Vás jen, abyste se předem telefonicky či jiným způsobem ohlásili.

Musím se učit?

Ano. Bez učení to totiž nejde. Aby Váš pokrok byl co nejvýraznější, je naprosto nezbytná důkladná domácí příprava – domácí úkoly, učení se slovíček, systematické opakování. Dále doporučujeme být co nejvíce v kontaktu s jazykem, pokud možno každý den aspoň 20 minut – např. sledování filmu v angličtině, poslech BBC, písniček, surfování na internetu, „chatování“ na internetu, používání doplňkových materiálu – CD, gramatické cvičebnice, čtení anglických časopisů a tzv. Easy Readers (zjednodušená četba, možnost vypůjčení v naší knihovně), aj. Neslibujeme žádné zázračné metody, které vám „nalijí“ informace do hlavy, ale systematické a postupné osvojování jazyka.

Kontakt

„See you! English“ Jazyková škola - Horní Lideč, Valašské Klobouky