Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Mgr. Tomáš Fojtů

1. Společnost
Mgr. Tomáš Fojtů, IČ: 73879541, DIČ: CZ8005115844 se sídlem Horní Lideč 16, 756 12 zapsaný u Městského úřadu Vsetín – obecní živnostenský úřad, č.j. 1/ZO/0302/05-21, ev.č. 381006 – 4709 – 00 poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání a překladatelství. Cílem společnosti jsou co nejkvalitnější služby a spokojenost zákazníka.

2. Přihlášení
Smluvní vztah mezi Společností a studentem vzniká na základě přihlášky vyplněné na webu školy www.seeyou.cz. Zákazník se může přihlásit i zasláním vyplněné a podepsané přihlášky, kterou může doručit na adresu nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, 76001, kde se nachází učebna školy. Další možností je poslání podepsané a naskenované přihlášky na e-mailovou adresu seeyou@seeyou.cz. Přihlášení do kurzu je závazné.
 
3. Platba a storno podmínky
Platbu za kurz je možné provést převodem na účet Společnosti číslo 2200107311/2010 nebo v hotovosti. Platba musí být provedena nejpozději do 7 dnů od zahájení kurzu.

V případě stornování přihlášky méně než 14 dní před zahájením kurzu je storno poplatek 10% z ceny kurzu.

V případě stornování přihlášky do 14 dnů po zahájení kurzu je storno poplatek 50% z ceny kurzu.

V případě, že přihláška je stornována více jak 14 dní po zahájení kurzu je storno poplatek 100% ceny kurzu.

Pokud je kurz z jakéhokoliv důvodu stornován Společností neúčtuje se žádný storno poplatek.

Zaplacené kurzovné se studentům vrací po odečtení případných storno poplatků na účet do 14 dnů od
stornování přihlášky či kurzu.

4. Zmeškané hodiny
Za neúčast studenta na výuce neposkytuje Společnost žádnou finanční kompenzaci.

5. Učební materiály
Veškeré učebnice a učební materiály si studenti hradí sami. Výjimku tvoří kopie a materiály poskytované studentům během výuky lektorem. Učebnice si student musí zajistit sám, může však využít možnosti objednat si učebnice u Společnosti.

V případě kurzů vedených metodou Direct Method for English musí každý student používat originál knihy. Není možné učebnice kopírovat a nelegálně šířit.

Učebnice pro metodu Direct Method for English si studenti objednávají u Společnosti.

6. Odstoupení od smlouvy
Společnost může odstoupit od smlouvy v případě naplnění kapacity kurzu. Přednost mají v tomto případě dříve platící studenti. Rozhodným dnem je den připsání finančních prostředků na účet Společnosti.

Společnost může odstoupit od smlouvy bez náhrady a zrušit účast studenta v kurzu v případě, že student svým chováním ohrožuje majetek či zdraví dalších studentů nebo majetek Společnosti či zdraví lektorů nebo vážně narušuje průběh kurzu.

7. Ochrana osobních údajů
Společnost prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytovaných služeb. Společnost se zavazuje nakládat se všemi získanými údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Student souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů za účelem poskytnutí služeb a také pro marketingové účely (newsletter) Společnosti. Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě předávány třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011.

Kontakt

„See you! English“ Jazyková škola - Horní Lideč, Valašské Klobouky