Direct Method for English

See You! English se v roce 2011 stala licencovanou školou, která může vyučovat metodou Direct Method for English. Jsme jediní ve Zlíně a přinášíme tuto metodu všem zájemcům, kteří chtějí studovat angličtinu neotřelým způsobem, efektivně a chtějí, aby je výuka bavila.

Tato metoda:

- Učí mluvit a rozumět anglicky
- Zbavuje strachu z mluvení v angličtině
- Zvyšuje sebevědomí studentů
- Pomáhá využít angličtinu v běžných situacích

Direct Method for English patří do skupiny přímých metod. Vyučuje prostřednictvím řízené konverzace založené na systému otázka – odpověď. Otázky a odpovědi jsou přesně dané a tím napomáhají tzv. reflexivnímu učení se jazyku. Student se neučí věty překládat z češtiny do angličtiny, ale učí se rychle, reflexivně a efektivně reagovat na dané situace.

Základní principy metody:

RYCHLOST A DYNAMIKA
To jsou základní pilíře, na kterých metoda staví. Otázky jsou lektorem kladeny rychle a rychle je vyžadována i odpověď studenta. Student tedy nemá čas přemýšlet nad tím, jak odpověď zformulovat, ale musí reflexivně jednat a odpovídat. Lektor samozřejmě sleduje odpověď, pomáhá ke správné odpovědi a okamžitě koriguje případné chyby. Díky rychlosti mají lekce vysokou dynamiku a student je neustále udržován ve střehu. V lekcích vedených metodou Direct Method for English mám každý student možnost (povinnost) mluvit a využívá angličtinu hned od první metody. Rychlé tempo hodin velmi dobře připravuje studenta na reálné anglicky mluvící prostředí. Je přeci jednodušší natrénovat rychlé reakce v angličtině v lekcích a v reálné situaci raději zvolnit, než být zvyklý z hodin na pomalé tempo a být potom překvapen v reálné situaci v zahraničí.

POSTUPNOST
Každý způsob výuky má svůj systém a stejně tomu je i u Direct Method for English. Nemluvíme zde však o posloupnosti učiva. Samozřejmě i metoda Direct Method for English postupuje od jednoduššího po složitější. Mluvíme zde o postupnosti ucho-ústa-oči-ruka. Tato metoda je založena na přirozeném postupu, jakým se malé děti učí svému rodnému jazyku. Nejdříve slovo slyšíme, potom ho řekneme, následně se jej naučíme přečíst a v poslední řadě ho napíšeme. Tento systém využívá i Direct Method for English. Samozřejmostí jsou ovšem i gramatická cvičení a konverzační cvičení mezi studenty.

MINIMÁLNÍ VYUŽITÍ RODNÉHO JAZYKA
Studenti jsou od první hodiny nuceni komunikovat v angličtině a užití rodného jazyka je omezeno na minimum. K tomu, aby i studenti na nižších úrovních rozuměli, využívá lektor velké množství vizuálních prostředků, mimiku a výraznou řeč těla doplněnou o významuplné posuňky. Díky tomu dokáže lektor studentům vysvětlit slovíčka i gramatiku tak, aby nemusel používat rodný jazyk. Toto opět napomáhá simulovat přirozené anglické prostředí a umožňuje studentům zvyknout si na angličtinu.

OPAKOVÁNÍ UČIVA
Klíčem k rozvoji je opakování. Metoda Direct Method for English staví na pravdě: „Opakování je matka moudrosti.“ Každý student tedy jedno učivo zopakuje 3 – 7 krát. Opakuje se zkrátka tak dlouho, až je student schopen odpovídat sám a zcela automaticky.

Finálním výsledkem pro studenta jsou:

- dynamické hodiny, na kterých konverzuje 5 až 6 krát častěji
- učení jazyka přirozenou cestou - mluvením
- postupné odbourávání strachu z mluvení
- připravenost studenta na reálné anglicky-mluvící prostředí

Proč je Direct method for English® tak efektivní:

- aktuální tématické oblasti a slovník
- zajímavé otázky a současná témata, která jsou podstatná pro potřeby studenta
- gramatika, která je jednoduchá na porozumění a zároveň přípravou na FCE
- zřetelné a logické uspořádání textu na stránce - všechna nová slova provázena fonetickým opisem
- dodatečná gramatická hodina pro každou úroveň
- elektronický vyučovací program, který se shoduje s lekcemi v knize

Kontakt

„See you! English“ Jazyková škola - Horní Lideč, Valašské Klobouky